Керуючись статтями 1 та 6 Закону України «Про засади державної мовної
політики» та статею 7 Закону України «Про освіту» освітній процес у Вищому
професійному училищі Червоненське ВПУ ведеться українською мовою.
Закон України «Про засади державної мовної політики»:
– Стаття 1. Визначення термінів
…державна мова – закріплена законодавством мова, вживання якої обов’язкове
в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на
підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку
та інформатики тощо.
– Стаття 6. Державна мова України
Державною мовою України є українська мова. Українська мова як державна
мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні
повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у
міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах
і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню
державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах
суспільного життя.
Закон України «Про освіту»:
– Стаття 7. Мова освіти
Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Коментарі вимкнено